Přes vzdělávání trenérů vede cesta ke zlepšování hráčů. FC Žďas podporuje a školí své trenéry mládeže pravidelně, snaží se dětem nabídnout kromě výborného tréninkového zázemí také zajištění kvalitního tréninkového procesu prostřednictvím vzdělaných trenérů.

UEFA B licence

Od února probíhal v Jihlavě kurz UEFA B licence, který byl v květnu slavnostně zakončen na Krajském úřadě v Jihlavě závěrečnými zkouškami. Za fotbalový klub gratulujeme k úspěšnému složení závěrečné zkoušky Marku Starému, Miloši Čechovi, Jirkovi Havlíkovi, Lukáši Invaldovi a Luďkovi Bulíčkovi.

Celý kurz byl nabitý teorií i praxí - řešila se osobnost trenéra a hráče ze všech úhlů pohledu, sledovali se a společně rozebírali zápasy, věnovalo se tréninkovému procesu a jeho přípravě, psychologii, motivaci, nechyběly ani praktické ukázky, práce nad metodickými výstupy a jejich veřejná prezentace a mnoho dalšího.


Coerver kurz INTRO

Měsíc červen byl pak příležitostí pro vzdělávání trenérů - na programu byly kurzy Coerver Coaching, což je metoda učení fotbalových dovedností vhodná pro všechny hráče. Koncem června byl otevřen kurz Coerver Intro, ve kterém se mohli trenéři nejen ze žďárského klubu seznámit s metodou Coerver Coaching - z klubu FK Mladá Boleslav přijel školit Roman Váňa. „Na fotbalovém stadionu v Bystřici nad Pernštejnem se sešlo 22 trenérů, kteří byli opravdu nadšeni a odnesli si spoustu nových nápadů a inspirace pro své další tréninky. Všichni projevili zájem o pokračování v dalším kurzu, který se snad brzy uskuteční znovu v Bystřici," podotkl Coerver školitel Roman Váňa. Na konci kurzu obdrželi žďárští trenéři Roman Mucha, Jaroslav Litochleb, Vítězslav Vondráček a Petr Procházka diplomy o dokončení první Coerver úrovně.